หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์ ว.21
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
กฏ กคศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
คู่มือการพิจารณาเลื่อเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.97 MB