ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 110) 23 มี.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2566 (อ่าน 294) 01 ก.พ. 66
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 314) 19 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 (อ่าน 279) 17 พ.ย. 65
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 308) 03 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2565 (อ่าน 357) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (อ่าน 353) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (อ่าน 341) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 353) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 353) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 318) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (อ่าน 315) 04 ต.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฏาคม 2565 (อ่าน 292) 04 ต.ค. 65
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม Open House 2022 (อ่าน 70) 24 ส.ค. 65
การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกลการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 333) 21 ส.ค. 65
โครงการป่มเพาะอาชีพวิธีพอเพียง (อ่าน 786) 27 ส.ค. 63
โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อ COVID 19 (อ่าน 973) 21 ส.ค. 63
งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 881) 13 ส.ค. 63
สหวิทยาเขตยศสุนทรได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 923) 04 ส.ค. 63
03 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 827) 14 มิ.ย. 63
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 787) 14 มิ.ย. 63
30 มิ.ย .63 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 816) 14 มิ.ย. 63