รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
หมู่ที่ 3   ตำบลหนองหิน  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4575-6602
Email : ksudchada@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :