ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป่มเพาะอาชีพวิธีพอเพียง (อ่าน 17) 27 ส.ค. 63
โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อ COVID 19 (อ่าน 42) 21 ส.ค. 63
งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 51) 13 ส.ค. 63
สหวิทยาเขตยศสุนทรได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 56) 04 ส.ค. 63
03 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 28) 14 มิ.ย. 63
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 63
30 มิ.ย .63 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 37) 14 มิ.ย. 63