ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป่มเพาะอาชีพวิธีพอเพียง (อ่าน 272) 27 ส.ค. 63
โครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อ COVID 19 (อ่าน 382) 21 ส.ค. 63
งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 342) 13 ส.ค. 63
สหวิทยาเขตยศสุนทรได้จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (อ่าน 383) 04 ส.ค. 63
03 ก.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 302) 14 มิ.ย. 63
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 283) 14 มิ.ย. 63
30 มิ.ย .63 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 311) 14 มิ.ย. 63