ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณัฐ แสนโยธา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลำไพร เมืองคง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย สุภาพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี โทร.0935595238