ภาพกิจกรรม
15 มิ.ย. 2563 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา  รอง ผอ.สพม.28  และ คณะศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  วันที่  19  มิถุนายน  2563  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,21:27   อ่าน 482 ครั้ง