ภาพกิจกรรม
นวัตกรรมรักษ์สิงแวดล้อมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
"ใบไม้มหัศจรรย์"  สร้างสรรค์ศิลาทองฯ
            นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  การจัดการกับขยะใบไม้ในแต่ละวันของโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์

ถุงเพาะชำกล้าไม้ "ใบไม้มหัศจรรย์ สร้างสรรค์ศิลาทอง"
ครูวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
พี่สอนน้องสร้างผลิตภัณฑ์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,16:22   อ่าน 148 ครั้ง