ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เยี่ยมชมการการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
รอง ผอ. ลำไพร เมืองคง ร่วมให้กำลังใจนักเรียนแข่งขัน science show ม.4-6
การแข่งขันวาดภายลายเส้น ม.4-6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง ม.4-6
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-6
การแข่งขันมารยาทไทย ม.4-6
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.4-6
การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ม.1-3
การแข่งขัน amath ม.1-3
การแข่งขัน amath ม.4-6
การแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2565,12:16   อ่าน 321 ครั้ง